Informace


KCHMPP - Registrace

Plemeno ABT zaštiťuje

KLUB CHOVATELŮ MÁLOPOČETNÝCH PLEMEN PSŮ

Členství vzniká: vyplněním evidenční karty, zaplacením členského příspěvku a zasláním evidenční karty a kopii dokladu o zaplacení na adresu:
Mgr. Václava Rybárová
Sídliště 233
330 24 Heřmanova Huť

tel. 377 893 138, nebo na e-mail: kchmpp.clenstvi@seznam.cz

Evidenční list si můžete stáhnout zde: www.kchmpp.cz/clenstvi.html

Můžete se také přihlašovat online: kchmpp.formees.cz/f/prihlaska, doklad o zaplacení s Vaším jménem a čl.číslem zasílejte na kchmpp.clenstvi@seznam.cz

Evidenční list musí být zaslán každoročně i stávajícími členy!

Členský příspěvek
Nový člen 500,-Kč (členství 400,- Kč + zápisné do KCHMPP 100,- Kč)
Stávající člen 400,- Kč (při zaplacení a odeslání evidenčního listu do konce února)
Členství rodinného příslušníka s bydlištěm na stejné adrese (Bez nároku na 2. Zpravodaj) 200,- Kč

Přihláška (evidenční list) do Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. ke stažení:

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR o. s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 465502369 
Kód banky: 0800

Variabilní symbol: rok, na který platíte členství (letos: 2017, příští rok: 2018...)

Specifický symbol: vždy členské číslo (noví členové SS nevyplňují)